1. Ana Sayfa
  2. Bilgi
  3. Neden Rüya Görürüz?

Neden Rüya Görürüz?

neden rüya görürüz

Bir teoriye göre rüyaların, özellikle de tuhaf rüyaların nedeni sıradan varoluşumuza rastgele bir tuhaflık katarak, beklenmedik durumlarla başa çıkmak için bizi daha donanımlı hale getirmesi. Bu yaklaşıma göre rüyalar, dünyanın sıra dışı bir versiyonunu yaratarak onu anlamamızı daha kapsamlı bir hale getiriyor olabilir.

Bu bakış açısıyla ilgili bir diğer argüman da rüyaların, gerçek hayatta pek de yeterli olmadığımız becerileri geliştirmek için bir tür simülasyon ortamı sağladığı. Mesela biri rüyasında uçtuğunda, ertesi sabah çok daha dengeli koştuğunu, motor becerilerinde olumlu yönde bir gelişim olduğunu gösteren kanıtlar var. Ama yine de pek çok teoride olduğu gibi bu teori de rüya görmenin nöral aktivitenin işlevsiz bir yan ürünü olmadığını ispatlayacak kesin kanıtlardan yoksun.

Neden rüya gördüğümüzle ilgili tüm teorilerin de aşağı yukarı amacı aynı. Böylesine gizemli bir zihinsel olgunun işlevini anlamak. Rüyaların seyrek, saçma ve çoğu zaman halüsinasyonlu doğası mantıksal bir işlevden yoksun görünse de beyin gibi son derece pragmatik bir organın çıkarı olmadan bir elektronu şuradan şuraya göndermeyeceği, böylesine zor bir görevle boşu boşuna uğraşmayacağı, rüya her ne işe yarıyorsa beynin o işi gerçekten önemsediği çok açık.

Neden rüya gördüğümüzle ilgili diğer teoriler:

Freudyen teori: Sigmund Freud, rüyaların bastırılmış isteklerin kılık değiştirmiş halleri olduğuna ve açık ve gizli içerikten oluştuğuna inanıyordu. Onun fikrine göre açık içerik, rüyanın manzaralarını, seslerini ve hikayesini ifade ederken, gizli içerik rüyanın arkasındaki sembolik anlamdır ve rüyayı görenin bilinçsiz isteklerini temsil eder.

Hafıza güçlendirme teorisi: Bu görüşe göre rüyalar sadece geçmiş olayların tekrarlarıdır. Uyku sırasında anılarımızı pekiştiririz ve rüyalar sadece bu tekrarların bir yansımasıdır.

Tehdit simülasyon teorisi: Bu teori rüyaların, tehditlerin üstesinden gelmemizi sağlayan eski bir biyolojik savunma mekanizması olduğunu öne sürüyor. Bize önemli hayatta kalma becerilerini uygulayabileceğimiz sanal ortam sağlıyor.

Aktivasyon sentezi teorisi: Bu teoriye göreyse rüyalar bir araya getirilmiş rastgele bir hatıra dizisi. Burada amaç da bizi yeni bağlantılar kurmaya teşvik etmek… Daha da önemlisi biz uyurken yaratıcı tezahürleri tetiklemek…

Empati teorisi: Bu teoriye göre rüyalar bir işlevle gelişmemiş olabilir. Biz onları başkalarıyla paylaştığımızda bir işlev kazanırlar. Yani hikayelerin paylaşılmasına benzer şekilde, rüyalar da insanlar arasında empati kurmaya hizmet eder.

Duygu düzenleme teorisi: Bu teori rüyaların duygusal tarihimizden oluştuğunu öne sürüyor ve her rüyanın varlık amacı da duygularımızı işlememize ve düzenlememize hizmet etmesi.

Önerilen Yazı

Neden Rüya Görürüz?

 

 

Kaynak: acikbeyin.com

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Yorum Yap